ΕΞΟΥΣΙΟΔΟΤΗΜΕΝΟΣ ΔΙΑΝΟΜΕΑΣ &

ΕΦΑΡΜΟΣΤΗΣ ΑΝΤΙΗΛΙΑΚΩΝ ΜΕΜΒΡΑΝΩΝ

Car looks HOT.....but feels COOL

Η 3Μ με την σειρά των αντηλιακών μεμβρανών προσφέρει μία άμεση λύση σε όσους επιθυμούν να διατηρήσουν το φυσικό φως του ήλιου στον χώρο τους, αλλά ταυτόχρονα αντιμετωπίζουν πρόβλημα με την υπερβολική θερμότητα, καθώς και με την επιβλαβή υπεριώδη ακτινοβολία η οποία προκαλλεί φθορές στα αντικείμενα που εκτίθονται σε αυτήν. Οι μεμβράνες ελέγχου ηλιακής θερμότητας 3Μ προσφέρουν αυτές τις δυνατότητες με ένα όμορφο αισθητικά αποτέλεσμα ή και ακόμα χωρίς να αλλάξει η εμφάνιση του χώρου σας.  

Αντηλιακές Μεμβράνες


Μεμβράνες Ασφαλείας

Το γυαλί μπορεί να γίνει ένα επικίνδυνο υλικό, όταν σπάει σε αιχμηρά θραύσματα. Ακόμα και το σκληρυμένο γυαλί που σπάει σε χιλιάδες ασφαλείς κόκκους, μπορεί να χρησιμοποιηθεί με επιβλαβείς συνέπειες και να γίνει μια απειλή για την προσωπική μας υγεία.

Επειδή όμως η ασφάλεια των ανθρώπων και του περιβάλλοντός τους είναι πρωταρχικής σημασίας έρχονται οι μεμβράνες ασφαλείας της 3Μ να διασφαλίσουν την προσωπική ασφάλεια ανθρώπων και αγαθών.


Οι μεμβράνες της 3Μ έχουν κατοχυρωμένη τεχνολογία με μέχρι και 42 πολυστρωματικές στρώσεις, μεγάλη αντοχή στον εφελκυσμό και είναι αποτελεσματικές στην απορρόφηση ενέργειας.


Ακόμη παρέχουν προστασία από τους τραυματισμούς που δημιουργεί μια τυχαία θραύση και εμποδίζουν την διείσδυση στον υαλοπίνακα, ασφαλίζοντας έτσι τον χώρο μας από διαρρήξεις, ταραχές ή οποιαδήποτε άλλη ζημιογόνα, επιβλαβή ή καταστρεπτική ενέργεια.